Om vad en grupp vinner på att förbättra kommunikation mellan sina deltagare

Du har utan tvekan stött på GS1:s arbete i din vardag, även om du kanske inte reflekterat över det. Det är nämligen GS1 som ansvarar för de streckkoder du hittar på i stort sett alla förpackningar i handel över hela världen. 

När GS1 och Tele Coaching satte igång sitt samarbete under hösten 2020 var det med målet att höja nöjdheten hos GS1:s kunder. Snart utökades samarbetet till workshoppar med fokus på intern kommunikation. I sina utvärderingar av vad workshopparna gett nämner medarbetarna bland annat att de kommit sina kollegor närmare och att teamet blivit starkare.

 I det här caset berättar Karolin Sild, kundservicechef på GS1, om varför de körde igång en satsning på den interna kommunikationen , vilka effekter hon ser och ger sina råd till andra som är nyfikna på att göra samma utveckling.

Hämta caset