IT-företaget CAB ser till att deras utbildare fortsätter utvecklas

Genomför man över 400 utbildningsdagar om året träffar man onekligen en hel del utbildningsdeltagare, med tillhörande ansvar för att de ska ta till sig kunskaperna på bästa sätt.

Det är verklighet för CAB Training, avdelningen på IT-företaget CAB som utbildar sina kunder i att använda CABs system. I det här caset kan du läsa om hur CAB Training arbetat tillsammans med Tele Coaching för att certifieras som utmärkta utbildare. Vi berättar också om det fortlöpande samarbetet med uppföljning för att utbildarna ska fortsätta utvecklas i sina roller.

Hämta caset