Så hjälpte Tele Coaching Länstrafiken i Örebro till bättre kundbemötande

Annelie Skinnars. Sektionschef på Länstrafikens kundservice i Örebro län berättar om hur samarbetet med Tele Coaching sett ut:

Trots att det var 15 år sedan vårt samarbete med Tele Coaching började minns jag när det interna arbetet tog fart. Jag arbetade då med kundservice här på Länstrafiken i Örebro och blev själv coachad i kundbemötande.

Länstrafiken och Tele Coaching har en lång historia tillsammans och därför tänkte jag berätta hur det gick det till när vår kundnöjdhet ökade och vi blev ett trevligare företag!

Hämta caset