Så skriver du enklast tydliga och lättlästa mejl

Känner du att det ibland tar alldeles för lång tid att formulera snygga och tydliga mejl? Lugn, av just den anledningen har vi skapat den här guiden. Här hittar du råd kring hur du:

  • skapar en lättläst och luftig känsla i dina mejl.
  • skriver för att undvika missförstånd och följdfrågor.
  • kan träna för att dina mejl tydligare ska förmedla vad du faktiskt menar.

Hämta guiden