Så skriver du enklast tydliga och lättlästa mejl

Om du är precis som de många av oss andra känner du ibland att det tar lite för lång tid att läsa och svara på mejl. Av den anledningen har vi skapat den här guiden, där du hittar råd kring hur du:

  • skapar en lättläst och luftig känsla i dina mejl.
  • skriver för att undvika missförstånd och följdfrågor.
  • kan träna för att dina mejl tydligare ska förmedla vad du faktiskt menar.

Hämta guiden