... och skapar bättre gruppträffar.

En som ständigt ifrågasätter, en annan som sällan öppnar munnen och en tredje som helst pratar så mycket det går. Det kan onekligen vara en utmaning att få till produktiva möten när olika typer av personer ska komma överens! Mitt i allt står du som leder mötet och förväntas lösa situationen.

Den här guiden hjälper dig med konkreta tips på formuleringar du kan använda för att få med dig deltagarna dit du vill i dina möten. Till exempel får du förslag på vad du kan säga för på ett snyggt sätt gå vidare i agendan efter en diskussion, och hur du uppmuntrar de mer tystlåtna deltagarna att prata.

Hämta guiden