Prata lättare om svåra ämnen

Enskilda samtal om problem med medarbetare är för många chefer en av de största jobbrelaterade utmaningarna. Trots noggranna förberedelser inför samtalet kan det kännas svårt att veta hur man ska formulera sig när medarbetaren sitter där på andra sidan bordet. Av just den anledningen har vi skapat den här guiden. För att hjälpa dig med vad du kan säga i utmanande samtal med medarbetare ger vi dig konkreta exempel inom fem områden:

  • Skapa klara förväntningar
  • Ge exempel
  • Stå fast vid ditt budskap
  • Bemöt reaktioner
  • Ställ frågor

Hämta guiden