Skapa ett mer konkret arbetssätt

Hur blir målen konkreta? Hur ska du använda dina mål i den dagliga och vardagliga verksamheten? Oavsett vad du har för målbild i er verksamhet, så kommer du behöva omvandla den övergripande målbilden till ett mer konkret arbetssätt.

I den här guiden får du 5 steg som kommer hjälpa dig att skapa ett konkret verktyg, anpassat för er verksamhet och kopplat till kommunikativa beteenden:

  • Nulägesanalys
  • Kommunikationsguide
  • Engagera medarbetarna
  • Få alla att ta ansvar
  • Feedback och coaching

Hämta guiden